13 december 2022

FOI:s underlag till Försvars­beredningen

Den 13 december gav regeringen nytt uppdrag till Försvarsberedningen inför nästa försvarsbeslut. FOI har bidragit med underlag.

En hög med rapporter

Foto: FOI.

FOI redovisade i september ett regeringsuppdrag om internationella försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden som bedömdes relevanta inför arbetet med kommande beslut om försvarspolitisk inriktning. I 30 kapitel analyseras allt mellan globala trender och säkerhetspolitiska lägen, till civilt försvar och nyckelteknologier.

Ta del av redovisningen i skrivelsen ”FOI:s underlag inför nästa försvarspolitiska beslut” Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om uppdraget till Försvarsberedningen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.