27 februari 2023

Vad innebär ett Nato-medlemskap för Sveriges förhållande till kärn­vapen?

Avsnitt 49 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om hur Sverige vid ett inträde i Nato också förbinder sig att stödja alliansens kärnvapenpolicy och vad det får för konsekvenser.

Logotypen för Rapporterat.

Som medlem i Nato måste Sverige stödja alliansens kärnvapenpolicy och ”vidta åtgärder som stärker den politiska och militära trovärdigheten för alliansens avskräckning”. Vad betyder det i praktiken och hur hanteras frågan om kärnvapen inom alliansen?

I det senaste avsnittet att Rapporterat, en podcast producerad av FOI, hör du Albin Aronsson, biträdande forskare, enheten för säkerhetspolitik, och Karl Sörenson, förste analytiker och biträdande enhetschef för Strategi och policy, berätta mer om hur Nato använder kärnvapen i sin strategi och vad Sverige behöver göra för att uppfylla de krav som ställs på medlemmar.