24 april 2023

Operationsanalytiker övar mobilisering under Aurora 23

Försvarsmakten har nu inlett sin stora militärövning Aurora 23 – en övning som ökar Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige och tillsammans med andra bidra till stabilitet i vårt närområde. Under övningen deltar forskare från FOI på flera olika sätt. Bland annat som operationsanalytiker som stödjer Försvarsmaktens mobiliseringsledning.

Barn på cyklar och soldater.

Bilden visar när 15. och 16. hemvärnsbataljonerna övade i Sollefteå under totalförsvarsövningen "Vildhussen" 2022-05-21 Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten.

Jan Frelin har arbetat på FOI och FOA i olika roller sedan 1990-talet. Arbetsuppgifterna har varierat men spänt mellan simulering, analys och beslutsstöd. Just nu är han en av flera operationsanalytiker som kommer öva med Försvarsmakten under Aurora 23.

Hur skulle du beskriva en operationsanalytikers roll i en övningssituation?

Det finns två olika roller. Vi kan antingen utvärdera övningen eller vara en övningsdeltagare.

Denna gång ska jag vara deltagare. Det innebär att vi övar en faktiskt militär operation och arbetet med beslutsfattandet i en stab. Det handlar om militära beslut som exempelvis: Håller den nuvarande planen eller behöver den ses över? Har vi tänkt rätt om hur kriget ser ut eller behöver vi göra något annat övervägande?

Oavsett vilken roll jag som operationsanalytiker haft under övningen så jobbar vi ofta med uppföljning och analys, vi sammanställer hur övningen gick.

Berätta mer om din roll under Aurora 23!

Jag går in som operationsanalytiker på mobiliseringssektionen. Vi har bara en uppgift egentligen: Öva mobilisering med vissa förband och se till att det finns en mobiliseringsledning aktiv under de dagar då all personal och deras saker ska till rätt ställe.

Mobiliseringssektionen sitter i en liten stridsledningscentral på ett 20-tal personer i Stockholm. Förbanden kan befinna sig i olika delar av Sverige. Vi jobbar med alla typer av förband; armén, marinen och flygvapnet. Om mobiliseringen går som de ska, så ska vi inte behöva göra någonting. Om det däremot inte går som det är tänkt kan vi behöva vidta åtgärder. Jag räknar med långa övningsdagar.

Hur ofta går det som det är tänkt?

I krig, nästan aldrig. Det pågående kriget i Ukraina är ett bra exempel för ingen hade tänkt sig att det skulle bli just så här. Hade vi bett experter uttala sig innan kriget mellan Ryssland och Ukraina började så hade ingen gissat rätt om hur kriget skulle se ut. Det är svårt att förutsäga. Mobilisering är dock enklare att förutspå då det är ett kortare och mer automatiserat förfarande.

För kompani- och plutonschefer så bakas oförutsägbara händelser in i scenario-förloppen under övningar, just för att de ska öva sig på att hantera olika typer av överraskningar. Men att hantera överraskningar på alla nivåer är något vi skulle kunna utveckla ännu mer – det är särskilt svårt på den högre nivån där man inte ser kriget med egna ögon. Det svåraste med att hantera oförutsedda händelser är ofta att upptäcka att man har haft fel, till exempel i sina egna bedömningar.

Som operationsanalytiker är du anställd av FOI, innebär det att du har enklare att upptäcka och påpeka eventuella fel?

Ja, jag tycker det. Det finns en fördel med att min riktiga chef är någon annanstans. Men det stora egenvärdet finns i vår analytiska förmåga. FOI-miljön bidrar dessutom med en gemensam kultur och en gemensam bild av vad en operationsanalytiker borde bidra med.

Har kriget påverkat hur Aurora byggts upp?

Lite tror jag. Det här året har man jobbat extremt hårt inom Försvarsmakten med Ukrainafrågor. Så det har åtminstone diskuterats. Mer konkreta handlingsorienterade lärdomar om hur vi borde agera har inte hunnit färdigställas ännu – och samtidigt pågår övningsplanering för denna magnitud av övning under flera år.

Aurora 23 pågår 18 april – 11 maj. Det är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor ska delta.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige deltar men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer att märkas.

Försvarsmakten började anställa operationsanalytiker från svenska universitet på 50-talet. Så småningom bestämdes det att det vore bättre att FOA hanterade detta. Sedan dess har FOA/FOI försett Försvarsmakten med operationsanalytiker.