26 maj 2023

Vad är framtiden för Sveriges sjöförsvar?

I avsnitt 52 av Rapporterat hör du forskningsledare Niklas Granholm och kommendör Per Edling, från Försvarsmaktens operationsledning, prata om hur havets ändrade roll ställer nya krav på vårt försvar.

Bild på FOI:s logga och Rapporterat

En stor del av vår export och import transporteras på havet samtidigt som kablar och ledningar på botten förser oss med el, energi och internet. Vår ekonomi och försörjningsförmåga är beroende av en fungerande, regelbunden och säker sjöfart.

I avsnitt 52 tar Rapporterat upp frågan om hur havets ändrade roll ställer nya krav på vårt sjöförsvar.

Med i studion finns forskningsledare Niklas Granholm och kommendör Per Edling från Försvarsmaktens operationsledning. Båda är även ledamöter av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien.