29 maj 2023

FOI-forskning ledde till blå-orange skol­flygplan

Att välja färger på farkoster handlar i militära sammanhang oftast om att minska deras synbarhet. När FOI-forskare skulle utreda färger för Flygvapnets nya skolflygplan hade de motsatt uppgift: att skapa maximal synbarhet. Nu har forskarnas förslag blivit verklighet.

Ett modellflygplan.

På bilden syns förslaget som FOI-forskarna lämnade till FMV. Foto: FOI.

Orangeröd överdel och mörkblå underdel med en vit linje däremellan. Så ser de nya skolflygplan ut, som ska användas i stridspiloternas grundläggande flygutbildning. Under våren har de första planen levererats av FMV till Försvarsmakten.

Inför att de nya skolplanen skulle beställas gav Försvarsmakten i uppdrag åt FOI att utreda hur färgsättningen skulle se ut för att maximera planens synbarhet. Uppdraget resulterade i rapporten Visuell signatur för skolflygplan – för maximal synbarhet och bakom den står forskarna Britta Levin, Susanna Nilsson och Hans Kariis.

Ska synas mot alla bakgrunder

Under flygutbildningen är det viktigt att skolflygplanen syns väl eftersom eleverna ska lära sig grunderna i att manövrera i lufthavet.

– Maximal synbarhet är en säkerhetsfråga, för att flygeleverna inte ska krocka med varandra. De måste kunna se de andra planen nerifrån, från sidan och även uppifrån eftersom de gör olika manövrar och flyger i olika formationer, säger Britta Levin, förste forskare inom Människa Teknik Organisation, MTO, på FOI.

Forskarna gjorde dels en undersökning av vad andra gjort, dels ett praktiskt experiment. Förste forskare Susanna Nilsson gjorde en litteraturgenomgång för att hitta tidigare exempel på hur synbarhet maximerats, vilket var en utmaning. Som en del i arbetet besöktes Flygvapenmuseet i Malmslätt utanför Linköping.

Det fanns också flera olika faktorer som påverkade vilka färgval som var möjliga.

– Ett kriterium från Försvarsmakten var att planen inte fick vara vita, det fungerar dåligt vid flygning i moln. Svart var inte heller ett alternativ eftersom färgen absorberar för mycket värme, säger Britta Levin.

Flygförare fick bedöma kontraster

Planen behöver kunna synas väl mot alla bakgrunder som förekommer i Sverige: Skog, snö, fält, sjö och hav – och inte minst himmel.

– När eleverna flyger i olika formationer kan de se sina kamrater underifrån, så att bakgrunden är himlen. Därför fastnade vi ganska tidigt för att ha olika färger på ovan- och undersidan av planen, säger Hans Kariis, forskningsledare på FOI:s avdelning för telekrig.

Ett enfärgat plan ger inte heller samma möjligheter att se konturer eller förstå vad som är upp och ner på planet, förklarar Britta Levin.

– Två olika färger handlar inte bara om att få maximal kontrast mot bakgrunden, utan också om att andra ska kunna uppfatta ens flygläge.

Utifrån teoretiska studier togs ett antal kandidatfärger fram, som enligt fysiken borde ge hög kontrast mot bakgrunden. Plåtar målades i dessa färger och användes i nästa steg av arbetet.

Forskarna bjöd in 20 flygförare till ett försök, där de fick bedöma färgprovers kontrast mot olika bakgrundsfärger och bedöma deras synbarhet. Utifrån svaren gjorde forskarna statistik, som visade sig stämma bra med teorin.

– Orange vann i väldigt många fall, främst mot markbakgrunder. Så orange visade sig vara en bra färg att ha på ovandelen av planet, säger Britta Levin.

Följde rekommendationerna

Med himlen som bakgrund visade sig mörkblå ge bra kontrast.

– Flygplan tenderar att uppfattas som mörka relativt himlen, även om himlen är gråmulen. Det ideala hade varit en svart undersida, men med den svarta färgens begränsningar blev det mörkblå istället, säger Hans Kariis.

Den vita linjen mellan den orange ovansidan och mörkblå undersidan bidrar med bra kontrast till bägge färgerna, utöver att visa hur planet ligger i luften.

Forskarnas rekommendationer följdes när FMV beställde de nya skolflygplanen.

– Det händer ju i andra projekt också, att man tar till sig av våra rekommendationer. Men det här är ett väldigt konkret exempel och det känns förstås tillfredsställande, säger Hans Kariis.

– Det visar också fördelarna med att ha en så blandad projektgrupp som vi hade nu, där vi bidrog med olika kompetenser.