31 maj 2023

Innovations­program nyttiggör civil teknik åt Försvars­makten

Militärt Innovationsprogram (MIP) syftar till att identifiera teknik som håller på att utvecklas civilt och som kan vara relevant för Försvarsmakten. FOI stödjer MIP bland annat med expertkunskap. Nu visas programmet upp på European Defence Innovation Days, en toppkonferens i Bryssel.

Händer runt ett bord.

MIP är riktat främst mot mindre och medelstora företag som utvecklar civil teknik som kan anpassas till militära tillämpningar. Bild från Shutterstock.

MIP ligger inom Försvarsmaktens FoU (Forskning och Utveckling)-verksamhet och sammanhålls av Försvarets materielverk (FMV). Programmet leds av en projektstyrgrupp med representanter från FMV, Försvarsmakten och FOI.

– MIP är riktat främst mot mindre och medelstora företag som utvecklar civil teknik som kan anpassas till militära tillämpningar. Det är ett bra sätt att öka kontaktytorna inom försvarsforskningen. Många gånger handlar det om företag som inte själva har sett potentialen i att deras teknik kan stödja Försvarsmakten, säger Göran Kindvall, FOI:s representant i MIP:s styrgrupp.

Göran Kindvall poängterar att MIP ännu är en liten verksamhet och att en viktig del av FOI:s roll inom MIP är att säkerställa att dubbelarbete inte genomförs. Ett verktyg MIP använder är så kallade Tech Days. Då genomförs utlysningar där svenska företag kan presentera lösningar på ett i förhand beskrivet problem. Experter från FOI hjälper sedan till med att utvärdera de ansökningar som kommer in. Den senaste Tech Day handlade om satellitoberoende navigering för mindre drönare.

– Det finns en ambition att arrangera Tech Days oftare. Styrgruppen diskuterar nu vilka inriktningarna ska vara för kommande Tech Days. Det finns mycket att välja mellan, som till exempel kvantteknologi, obemannade system och artificiell intelligens.

MIP på plats under EU-konferens

31 maj – 1 juni pågår European Defence Innovation Days i Bryssel. Det är en toppkonferens med över 600 deltagare. Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd och därför hålls inledningsanförandet av Sveriges försvarsminister Pål Jonson. MIP finns beskrivet och representerat i den svenska montern.