13 juni 2023

Ökat kinesiskt intresse för länder runt Arktis

Kina visar ett allt större intresse för länderna runt Arktis. FOI har i ett samarbete med amerikanska RAND Corporation undersökt kinesiska aktiviteter i Arktis och sett hur de passar in i Kinas ekonomiska statskonst.

Det kinesiska tecknet för Arktis och en kinesisk flagga.

Ekonomisk statskonst är att använda ekonomiska medel för att uppnå strategiska mål. Det anses vara Kinas mest användbara utrikespolitiska instrument, även i Arktis. Bilden är ett montage av två bilder från Shutterstock och Poring Studio/Samuray Studio.

FOI och RAND publicerade sina rapporter år 2022. Där analyserade forskare från FOI kinesiska aktiviteter i de nordiska länderna och Ryssland, medan RAND:s analys gällde Nordamerika. FOI identifierade få helt nya aktiviteter, men ett antal områden som i framtiden kan bli intressanta för Kina pekas ut.

– Exempelvis vetenskaplig forskning, användandet av avancerad teknologi och utbyggnad av infrastruktur längs den nordliga sjörutten, berättar Christopher Weidacher Hsiung, Kina-forskare vid FOI som tillsammans med kollegan Oscar Almén skrivit rapporten China's Economic Influence in the Arctic Region: The Nordic and Russian cases.

Ekonomisk statskonst är att använda ekonomiska medel för att uppnå strategiska mål. Det anses vara Kinas mest användbara utrikespolitiska instrument.

– Generellt använder Kina både positiva incitament som att locka med mera handel och investeringar eller straffåtgärder såsom sanktioner eller import- och exportförbud, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Begränsad framgång för Kina i de nordamerikanska delarna av Arktis

I RAND-rapporten China's Strategy and Activities in the Arctic: Implications for North American and Transatlantic Security är några av författarnas slutsatser att:

  • Kinesiska företag, investeringsfirmor och vetenskapsorganisationer har utan större framgångar ansträngt sig för att göra investeringar i de nordamerikanska delarna av Arktis. En viktig orsak till de begränsade framgångarna är att USA, Danmark och Kanada har blockerat eller begränsat kinesiska investeringar i industrier som anses vara säkerhetskritiska.
  • Arktiska länder har en tradition av att sköta arktiska angelägenheter själva, utan att blanda in andra stater.
  • Det är dyrt att investera i Arktis och det påverkar Kinas intresse negativt.

FOI och RAND fortsätter att samarbeta

I mitten av juni kommer representanter från RAND till FOI:s kontor i Kista för en två dagar lång workshop. Då ska organisationerna bland annat planera fortsatta aktiviteter tillsammans. Till exempel inom rysk och kinesisk framtida militär förmåga, lärdomar från Rysslands krig mot Ukraina, västligt kollektivt försvar mot Ryssland, civilt försvar samt nya teknologier och långsiktig planering. Gemensamma studier enligt mönstret från Kina i Arktis kan också komma att utföras i framtiden.

RAND Corporation är en amerikansk tankesmedja som startades 1948 med målsättningen att öka välfärd och säkerhet i USA. Huvudkontoret ligger i Santa Monica. Samarbetet med FOI sker med starkt stöd från det svenska Försvarsdepartementet med målet att uppnå ett långsiktigt samarbete inom forskning som är av vikt för Sveriges säkerhet och försvar. Organisationen har runt 1 850 medarbetare.

De mest konkreta investeringarna som kan få konsekvenser för svensk säkerhet är enligt rapporten China's Economic Influence in the Arctic Region: The Nordic and Russian cases ett antal förvärv av företag inom känslig teknologi såsom halvledare och företag med bakgrund inom försvarsindustrin. Dessa kan potentiellt användas för att stärka Kinas militära förmåga. Kina är också aktivt inom kritisk infrastruktur, framförallt i Sverige. Förutom kinesiskt ägande i svensk vindkraft handlar mest om att kinesiska företag upphandlats för att bygga infrastruktur eller driva exempelvis tåg och tunnelbana. Att det kinesiska kommunistpartiet får direkt inflytande över svensk infrastruktur stärker Kinas möjligheter att utöva ekonomiska påtryckningar mot Sverige, enligt rapporten.