21 juni 2023

Studie om anti­demokratiska extremist­miljöer

FOI har på uppdrag av Säkerhetspolisen studerat antidemokratiska extremistmiljöer i Sverige. Det rör sig om ett komplext och ständigt föränderligt landskap där konspirationstänkande, rasism, misogyni och den ryska regimens propaganda samverkar. De organisationer och nätverk som skildras i rapporten strävar efter att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket.

Illustration som visar människor som styrs som marionetter.

Bild licensierad under CCO, Public Domain.

Studien visar att det rör sig om heterogena och mångfacetterade miljöer där många organisationer, nätverk och enskilda aktörer med olika inriktningar ingår. I miljöerna existerar en hatisk och ofta våldsam retorik. I rapporten undersöks relationen mellan denna retorik och risken för våldshandlingar. För att förebygga våldet, behöver samhället ha aktuella kunskaper om hur dessa miljöer ser ut och fungerar.