25 juli 2023

Spel ökar kunskaper

Hemvärnet ville öka och sprida kunskaper kring försvar av skyddsobjekt. De bad forskare på FOI att skapa spel för att utveckla sina förmågor.

Ett spel på ett bord.

En bärande tanke i utvecklingen av spelet är att det ska bygga på ”enkelhet” och ”rigiditet”. Foto: FOI.

Spel är en mycket användbar metod för att utveckla militär förmåga, eftersom de ofta ger en omedelbar kvittens på om planer och aktioner duger vid mötet med en motståndare. Ett krigsspel är en avancerad form av spel med en dynamisk motståndare och det militära problemet i fokus.
Inför en fältövning i mars bad Norra Militärregionen (MR N) forskare på FOI att på kort tid skapa två olika krigsspel.

– Målet var att Hemvärnet skulle sprida kunskaper på bredden kring bevakning och skydd av i första hand flygbaser. Spelen skulle ge mindre grupper möjlighet att testa planer och öva på egen hand, berättar projektledaren Johan Elg.

FOI satte samman en designgrupp på fem personer som jobbade enligt metoden Design Scrum.

– Metoden innebär att alla tar fram ett eget förslag. Sedan plockade vi ihop de bästa delarna ur förslagen till ett förslag, berättar Mattias Tjernberg som ledde arbetet med speldesign.

De två spel som togs fram fick namnen Lokalt skyddsspel HV och Regionalt Hemvärnskrigsspel.

Man bredvid ett brädspel.

Projektledaren Johan Elg. Foto: FOI.

Prototyp för fältövning

När det var dags för fältövning hade FOI utvecklat en spelbar prototyp av Lokalt skyddsspel HV som kördes tillsammans med deltagare från F21. Spelet kräver minst sju personer för att spela. Deltagarna delas upp i tre grupper: blå grupp (Sverige), röd grupp (fienden) och vit grupp (spelledning).
När spelövningen ska starta utgår spelarna från något av de utgångsscenarion som ingår i spelet.

– Där sätts ingångsvärden för övningen – som det säkerhetspolitiska läget, hur länge kriget pågått, vad som hände förra veckan och så vidare, berättar Mattias Tjernberg.

Spelarna använder en laminerad karta för att ge uppgifter till sina enheter. Under spelets gång är det fritt fram för spelledning att krydda övningen med faktorer som drönare, hundpatruller eller luftvärn.
Ibland hamnar också blå och röda trupperna i strid. Då avgörs utgången av tärning.

– Tärningen används av spelledningen för att ge ett resultat när utgången inte är uppenbar. Spelet skulle bli poänglöst om resultatet av en strid går att förutsäga. Istället får tärningen säga vem som vann striden och till vilken grad, berättar Mattias Tjernberg.

En bärande tanke i utvecklingen av spelet är att det ska bygga på ”enkelhet” och ”rigiditet”. Mattias Tjernberg förklarar:

– Enkelhet för att spelet ska kunna skickas ut på bredden. Tanken är att kompanichefer ska kunna nyttja det på egen hand. Rigiditet står för att spelet har klara tydliga regler. Vem som vann en strid ska inte vara diskussionspunkt och utfallet ska vara detsamma för alla som tränar.

Regionalt hemvärnskrigsspel

Det regionala hemvärnskrigsspelet utspelar sig över hela den norra militärregionen. Där har spelarna, som bland annat utgörs av hemvärnsbataljonsledningar, flera kompanier till sitt förfogande. Här tas också hänsyn till händelser som kan inträffa när många människor rör sig över större ytor – trafikolyckor, sabotageförband och behovet av återhämtning.

I dag finns tolv exemplar av Lokalt skyddsspel HV – tio hos MR N samt ett exemplar vardera hos Flygvapnet och FOI. På MR N finns också den första versionen av Regionalt Hemvärnskrigsspel. Den som är intresserad eller vill beställa ytterligare spelsatser, även över andra områden och med andra förband, får kontakta forskarna bakom spelen eller MR N.

Gruppen arbetar nu vidare. Det handlar om att stödja MR N genom att utbilda personal för att använda spelen, med eventuella fördjupningar av spelet samt om att sprida spelen inom Försvarsmakten. Eftersom spelen redan är skapade kan nya köpare spara lite pengar.

– Kostnaderna för tryck och skapandet av spelmarkörer, laminerande kartor och annat är desamma. Men utvecklingstimmarna är redan tagna, säger Mattias Tjernberg.

Analytiker Mattias Tjernberg. Foto: FOI

Analytiker Mattias Tjernberg. Foto: FOI

  1. Inkludera mentorer i spelet. Det kan vara taktikutbildare eller experter på det skyddsobjekt som ska försvaras. De kan leda riktade diskussioner i spelpauser.
  2. Sätt upp tydliga övningsmål, som exempelvis att lära sig terrängen man agerar i eller att utveckla den egna taktiken. Återkoppla regelbundet till övningsmålet för att säkerställa att ni jobbar i rätt riktning.
  3. Låt spelarna gör en egen plan för sitt agerande. De får ett scenario, men bör sedan själva föreslå vad de ska göra istället för att ges färdiga lösningar. Det gäller både spelare och de motståndare som planerar sitt anfall.
  4. Lämna tid för avrundningsdiskussion, helst direkt efter övning (inte sällan slutar den med att båda sidor anser att de har vunnit). Ta särskilt upp om förloppet kan genomföras i verkligheten, om kunskaper och färdigheter finns för att agera som det gjordes i spelet.