22 september 2023

Forskare ger råd till Nato

NATO Science and Technology Organization (STO) är Natos egen organisation för forskning. Nyligen släpptes en STO-rapport om förmågan att hantera motståndare som på långt avstånd kan hindra någon att agera i ett geografiskt område. Två FOI-forskare finns bland författarna.

Ett uppställt Patriot-system

En definition av A2/AD är förmågan att på avstånd hindra en motståndare från att uppträda i ett geografiskt område. Foto: Gregory Fréni / Mediacentrum Defensie (MCD).

Rapporten heter Analysis of Anti-Access Area Denial (A2/AD) Assessing the Consequences – Addressing the Challenge. En definition av A2/AD är förmågan att på avstånd hindra en motståndare från att uppträda i ett geografiskt område. Till exempel att med hjälp av uthållig spaning ge tidig förvarning om att något är på gång och med långräckviddiga robotar bekämpa motståndarens enheter långt innan de kan nå sina mål.

– Rapporten går igenom olika scenarion och tekniska spelkort som studien använt vid ett krigsspel där inbjudna deltagare deltog. Delar av rapporten är hemligstämplad, men tanken är att militära beslutsfattare genom de rekommendationer som analysen i studien lett fram till ska bygga en förmåga att bättre hantera A2/AD-hot. Genom att ha en forskargrupp från sex olika nationer fick vi en bredd som hade varit svår att nå om varje land hade gjort varsin rapport, säger Eva Dalberg, förste forskare på FOI, som varit ordförande för studien, och tillsammans med forskningsledaren Andreas Hörnedal är en av författarna till rapporten.

Rapportförfattarna kom från Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Sverige och USA.

Sverige medverkar i många STO-aktiviteter

Sverige är inte ännu Nato-medlem. Men redan nu medverkar Sverige i drygt 120 STO-aktiviteter. Sverige är nämligen en av bara fem nationer som har status som Enhanced Opportunity Partner i Nato. Övriga nationer är Australien, Georgien, Jordanien och Ukraina. Cirka 80 procent av de svenska deltagarna kommer från svenska myndigheter, av dessa är merparten FOI-medarbetare.

FOI:s generaldirektör Jens Mattsson är förordnad att vara nationell försvarsforskningsdirektör och representant för Sverige i Science and Technology board (STB). Det är den högsta och beslutsfattande nivån inom STO. STB ger strategisk vägledning och inriktning av forskning och teknologiutveckling inom STO och beslutar om dess arbetsprogram. STB håller två möten per år och det senaste hölls nyligen i Helsingfors.