26 oktober 2023

”Ett fungerande rättsväsende är både ett verktyg i strid och något att strida för.”

Hur går det att utreda och lagföra brott när ett land är i en väpnad konflikt? Avsnitt 55 av Rapporterat handlar om vilka utmaningar rättsvårdande myndigheter ställs inför när ett land hamnar i krig.

Domare, advokater, åklagare, polis och nämndemän – hur säkrar vi den personal som behövs för att genomföra säkra rättegångar och hur ska man arbeta med en eventuell ockupationsmakt?

I detta avsnitt berättar FOI:s analytiker Anna Lioufas och Kristian Agneklev, chef för Åklagarmyndighetens totalförsvarsenhet, om vilka utmaningar och praktiska erfarenheter från rättsväsendet Ukraina som kan vara relevanta för svenska rättsvårdande myndigheter och hur svenska Åklagarmyndigheten jobbar med beredskapsfrågor.