7 november 2023

Poker-AI skapar möjligheter för Försvars­makten

AI är idag bättre än människor på att generera oförutsägbara drag i pokerspel. Nu tittar forskare på hur denna poker-AI skulle kunna användas av Försvarsmakten för att planera oförutsägbar patrullering.

En soldat till havs.

HMS Malmö närmar sig ett misstänkt piratfartyg i Adenviken. Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten.

I rapporten Patrullering med poker-AI – Systematisk oförutsägbar patrullering i sjö, mark och cyberrymd går FOI-forskarna Joel Brynielsson, Mika Cohen, Farzad Kamrani och Daniel Oskarsson igenom utvecklingen av poker-AI och resonerar kring möjliga tillämpningar inom patrullering.

Forskarna poängterar att flera aktörer redan idag baserar beslutsstöd för patrullering på AI för bluffspel. Som ett exempel nämns systemet PAWS som sedan några år planerar oförutsägbara fotpatruller i naturreservat i bland annat Uganda, Malaysia och Colombia för att skydda mot tjuvjakt. Ett annat exempel är systemet PROTECT som används av den amerikanska kustbevakningen för att beräkna optimalt oförutsägbar patrullering av hamnar och farleder.

– Men utvecklingen inom AI för bluffspel har gått mycket snabbare än vad de flesta bedömare trodde var möjligt. När AI:n Pluribus från Facebook uppnådde övermänsklig spelstyrka 2019 i ett av de mest utmanade pokerspel som finns var det något av en chock, berättar Mika Cohen.

Trots att det nu gått några år menar Mika Cohen att föreställningen om att algoritmer är förutsägbara i mångt och mycket lever kvar.

– Jag tror inte riktigt att det har sjunkit in att algoritmer kan klara detta också, att överraska, luras och vilseleda.

Det kan vara lätt att tro att maximal godtycklighet skapar optimal oförutsägbarhet, men så lätt är det inte, förklarar Mika Cohen.

– Det är oerhört svårt att räkna ut den optimala oförutsägbarheten, det handlar om att göra intrikata balanseringar. Här kan datorer hjälpa människor.

Utvecklingen av poker-AI handlar kortfattat om att datorkraften har ökat väldigt mycket samtidigt som algoritmerna anpassats till den tilltagande datorkraften. En poker-AI spelar med sig själv om och om igen i massivt simulerade spel och uppdaterar sin värdering av drag kontinuerligt. Värderingen och spelstyrkan blir hela tiden bättre och till slut övermänsklig.

När Pluribus tog hem sitt första pokerspel 2019 stod det klart att möjligheterna nu öppnat sig för att ta fram planeringsstöd för mer komplexa patrulleringsuppgifter än vad beslutsstöd som PAWS och PROTECT stödjer redan idag. För Försvarsmakten lyfter forskarna fram möjligheterna att ta beslutsstöden till en helt ny nivå.

– Det handlar i korthet om att öka den avskräckande effekten av patrulleringen och öka chansen att upptäcka motståndaren. Ett möjligt område där poker-AI skulle kunna tillämpas är ubåtsjakt.

Här tittar forskarna också på om poker-AI kan användas till taktikutveckling. De undersöker bland annat om poker-AI kan räkna ut hur ubåtsjakttaktik bäst anpassas till ny teknik och nya enheter på och kring ubåtar, som drönare och sensorer.

FOI forskar inom många områden inom totalförsvaret. Vi behöver fler ingenjörer och forskarutbildade — titta våra lediga jobb på foi.se