7 december 2023

Balansen mellan juridiska fri- och rättigheter och juridiska sårbar­heter

Att åtgärda juridiska sårbarheter och samtidigt värna grundläggande juridiska friheter, rättigheter och andra rättsstatliga värden är en utmaning. FOI bedriver forskning om detta i projektet Juridisk motståndskraft.

FOI:s logotyp framför en svensk flagga.

Foto: FOI.

Den 30 januari kl. 12.00 - 12.45 arrangerar projektet ett webbinarium. Till det får ett begränsat antal människor verksamma inom offentlig sektor eller som arbetar med lagstiftning eller rättstillämpning anmäla sig. På webbinariet diskuteras balansen mellan å ena sidan grundläggande juridiska friheter, rättigheter och rättsstatliga värden och å andra sidan juridiska sårbarheter i rättssystemet.

Forskarna utgår från tre aktuella exempel: Valpåverkan, migration och utländska investeringar.