5 mars

Nytt verktyg för uppskattning av civila masskadeutfall

Forskare på FOI har tagit fram ett verktyg som ska hjälpa kommuner och regioner att uppskatta hur många som skadas vid olika typer av robotangrepp mot civilbefolkningen, samt hur allvarliga skadorna blir. Kunskapen är bland annat viktig för planering av sjukvård.

Utbrunna byggnader och fordon.

Attacker mot civila mål kan innebära allt från ett tiotal till flera hundra skadade och döda. Bild från Shutterstock.

Rapporten Dimensionerande masskadeutfall på den svenska civilbefolkningen är framtagen på uppdrag av Socialstyrelsen. FOI har räknat på skadeverkan från ballistiska robotar och kryssningsrobotar, alltså kraftiga långräckviddiga vapen som är svåra att försvara sig mot. Rapporten gör inga bedömningar av sannolikheten att Sverige anfalls militärt.

Masskadeutfall kan innebära allt från ett tiotal till flera hundra skadade och döda. Dimensionerande masskadeutfall innebär att man tar höjd för ett skadeutfall, sätter en övre gräns som exempelvis sjukvården ska kunna klara.

Riktat blicken mot Ukraina

Underlaget i rapporten är baserat på faktiska bekämpningar till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina under tidsperioden 2022-2023. Forskaren David Andersson och hans kolleger har identifierat ett antal typbekämpningar (angrepp mot typiska civila mål) genom att rikta blicken mot Ukraina. Vilka vapen används? Mot vilka byggnader och vilken infrastruktur? Hur är byggnaderna konstruerade? Rasar de lätt? När på dygnet anfalls vilka mål? Och kanske mest kritiskt: Hur många personer har befunnit sig på dessa platser?

Nästa steg har varit att titta på hur många skadade och hur allvarliga skador olika typbekämpningar leder till – lindriga skador, allvarliga skador, livshotande skador eller död.

– Jag brukar likna verktyget vid legobitar som vi bygger en helhet av, säger David Andersson.

– Man bygger upp ett scenario, och använder legobitarna för att återskapa scenariot. Verktyget ger då antalet skadade. Genom att identifiera potentiella mål baserat på typbekämpningar kan en kommunal- eller regionalledning uppskatta mängden och nivån av skadade med hjälp av verktyget och se till att rätt mängd vårdresurser finns tillgängliga.

Kommuners storlek spelar roll

I rapporten skiljer forskarna på masskadeutfall i större och mindre kommuner, B- och C-kommuner. En B-kommun har mer är 40 000 invånare och en C-kommun mindre än 40 000.

En slutsats forskarna drar är att kommunens storlek och särart spelar stor roll i uppskattningen av masskadeutfallet. De pekar på att en regionledning kan använda typbekämpningarna i rapporten för att identifiera vilka typiska civila mål som finns i regionens olika kommuner och på så sätt anpassa skadeutfallsberäkningarna.

Verktyget testats och utvecklas

Under mars månad reser forskarna tillsammans med Socialstyrelsen runt Sverige för att leda spelövningar där deltagarna får testa verktyget.

– Nästa steg blir att utveckla verktyget för att kunna uppskatta förekomsten av skador – benbrott, splitterskador, krosskador från ras, skottskador – olika masskadeutfall leder till. Det är givetvis en viktig pusselbit i sjukvårdsplaneringen, säger David Andersson.

Ett diagram som visar skador som kan se vid ett anfall.

Illustration: David Andersson.