8 mars

Så påverkar Natomedlemskapet FOI

Sverige är nu fullvärdig medlem i Nato. Natomedlemskapet bidrar till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och i Europa. Sverige kommer kunna bidra med mycket och FOI har sedan en lång tid varit en aktiv samarbetspartner inom NATO Science and Technology Organization (STO).

FOI och Nato flagga bredvid varandra

FOI leder Sveriges deltagande i STO. Det innebär att FOI:s generaldirektör också är Sveriges försvarsforskningsdirektör. Därmed företräder generaldirektören för FOI Sverige i STO:s styrelse, Science and Technology Board (STB). Inom STO ska FOI verka för att tillgodose svenska behov av försvarsforskning och förmågeutveckling.

Under 2024 kommer Sverige, inom ramen för STO, stå värd för två Natomöten. Det första äger rum redan i maj och kommer samla forskningspanelen System Analysis and Studies (SAS). Det andra mötet samlar representanterna i STB och sker i september. Redan i mars kommer generaldirektör Jens Mattsson att delta i två sammanträden på Natohögkvarteret under ledning av Natos Chief scientist, Dr Bryan Wells. Bland annat står samtal om säkerhetsskydd inom forskningen på agendan.

På kort sikt innebär Natomedlemskapet förändrade rutiner och arbetsprocesser. I arbetet med att anpassa myndigheten för Natos strukturer har FOI haft, och kommer fortsatt ha, ett nära samarbete med övriga försvarsmyndigheter som står inför samma anpassningar.

Natomedlemskapet är ett resultat av en större omläggning av svensk försvarspolitik och kommer därmed över tid påverka FOI:s forskning på ett fundamentalt sätt.