23 april

Tydligt behov av digital prov­miljö för gemensamma operationer

Det var ett samstämt ja när nyckelpersoner inom Försvarsmakten och FMV i en intervjustudie från FOI fick svara på frågan om det fanns ett behov av en digital provplats för att testa system för gemensamma operationer.

Ettor och nollor som visar digitalisering.

I den digitala miljön ska gemensamma operationer kunna genomföras både enskilt, med enbart Försvarsmaktens enheter, och tillsammans med andra nationer. Bild från Shutterstock.

Ett av Försvarsmaktens stora förmågeutvecklingsområden är stridskraftssamordning i gemensamma operationer. En del i det handlar om att kunna överföra information mellan tekniska system från olika stridskrafter, men också om att processer, strukturer och terminologi fungerar ihop. Det innebär att andra delar än de rent tekniska måste granskas, testas, verifieras och valideras.

– Det är alltifrån kommunikationssätt och gemensam terminologi till hur man tolkar doktriner och delar information för att uppnå gemensam situationsförståelse, säger Magdalena Granåsen, som är försteforskare på avdelningen för Cyberförsvar och ledningsteknik och en av dem som står bakom studien.

Nya tankar och verklighetsnära tester

Forskarna har intervjuat 18 personer i beslutsfattande positioner eller med ansvar för utvecklingsverksamhet inom Försvarsmakten och FMV för att få deras syn på en digital miljö för verifiering och validering av system för gemensamma operationer.

– Alla intervjuade var eniga om behovet av en digital provplats. Från idé till anskaffning och för att kunna prova en ny tanke eller prototyp liksom att köra verklighetsnära tester med skarp data. Det framtida arbetet får utvisa vad som ryms i en och samma digitala miljö, säger Magdalena Granåsen.

I den digitala miljön ska gemensamma operationer kunna genomföras både enskilt, med enbart Försvarsmaktens enheter, och tillsammans med andra nationer. Inom Nato finns gemensamma ramverk. Sveriges medlemskap i Nato innebär krav på att förstå och tillämpa dem.

En utmaning att ställa om och att expandera

I studien pekade de intervjuade ut vad de tyckte var nyckelfaktorer för en digital provplats. Det var tydlighet i både ansvarsförhållanden och finansiering, kontinuitet i bemanning och en flexibel utvecklingsprocess som kan hantera snabbare systemlivscykler.

– Det kommer att behövas olika typer av personal för att drifta tekniken och bedriva försöksverksamhet. Både med sakområdeskunskap inom gemensamma operationer och inom teknisk kompetens. Personal och bemanning är såklart en utmaning i dag när Försvarssektorn redan har svårt att rekrytera i den takt som behövs. Det handlar om att inte fokusera på verksamheten här och just nu utan att också hinna med att tänka framåt.

Magdalena Granåsen säger att det kan finnas en utmaning i att ställa om rent tankemässigt - från ett byråkratiskt arbetssätt till ett mer innovativt. Att växla upp, öka och expandera när det varit fokus på nedläggning.

– Det behövs snabbare cykler än att det tar tio år från ritbordet till anskaffning vad det gäller ny teknik. Men det är också en utmaning att ställa om från att agera i en enskild kontext till en Nato-kontext och att ställa om mot en ökad digitalisering.

Initiativtagare till studien Verifiering och validering av system för gemensamma operationer Behov, vision och vägen framåt är FMV Test och Evaluering.