12 juni

Kina som en global maktfaktor - Lansering av Strategisk utblick 10

Den 12 juni kl. 9.30–11.00 webbsändes lanseringen av FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 10 som handlar om Kina som en global maktfaktor. Ladda ned rapporten och ta del av webbsändningen i efterhand.

Två kvinnor öppnar en ridå åt en man.

Foto: Getty Images/Feng Li.

Strategisk utblick är en återkommande, framåtblickande samlingsrapport från FOI som belyser viktiga strategiska frågeställningar av strategisk betydelse för försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitiken.

Rapporten innehåller 20 kapitel och består av fyra delar om kinesisk:

  • Geopolitik och utländska relationer
  • Ekonomi och politik
  • Militära frågor
  • Vetenskap och ny teknologi