25 juni

Nya metoder behövs för att studera Ryssland

Att studera rysk militär förmåga har alltid varit komplext. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 är det ännu mera invecklat. FOI:s forskare har därför justerat sina metoder och sett över sina källor.

En grupp soldater.

Att studiet av Rysslands militära förmåga har blivit mer resurskrävande är en av rapportens slutsatser. Foto: Getty Images.

I över tjugo år har Rysslands- och Eurasienprojektet (RUFS) vid FOI försökt bedöma vad Ryssland kan uppbåda av militär förmåga i ett tioårsperspektiv. Forskarna använder öppna källor. Då censuren och de repressiva åtgärderna ökat kraftigt i Ryssland har forskarna på RUFS behövt se över sin metodologi och hur de hanterar källor.

– Kriget har även gjort att den ryska planeringshorisonten är kortare än tidigare och då får källorna en mera begränsad livslängd. Att kunna följa Rysslands politiska, finansiella, samhälleliga, kulturella och militära utvecklingsriktning är viktigt och då behöver vi göra justeringar, säger Maria Engqvist, analytiker och redaktör för rapporten Russian Military Capabilities at War: Reflections on Methodology and Sources Post-2022.

Att studiet av Rysslands militära förmåga har blivit mer resurskrävande är en av rapportens slutsatser.

– Därför är det nödvändigt att framöver undersöka fler metoder, fördjupa tvärvetenskapligt samarbete samt utöka det internationella samarbetet mellan forskare och institutioner med ett genuint intresse för rysk militär förmåga, säger Maria Engqvist.

Teknikutvecklingen ger nya möjligheter

När öppna databaser stängs ned och det är svårt att prata med självständiga forskare baserade i Ryssland ger till exempel AI och satellitdata nya möjligheter.

– Satellitdata från slagfältet kombinerat med genomgångar av årsredovisningar, underleverantörer, jobbannonser och tulldata går att använda för att få en bild av rysk försvarsindustri. Vi på RUFS kan även luta oss mot många års erfarenhet av Rysslandsforskning som gör att vi kan få fram information från platser som inte alla känner till, säger Maria Engqvist.

Den fullskaliga invasionen har ökat efterfrågan på snabba analyser.

– Det ökar risken för att även trovärdiga webbplatser publicerar felaktig data eller drar för snabba slutsatser. Så det gäller att aldrig slarva med granskningsarbetet. Ett exempel är att jämföra Rysslands försvarsutgifter med andra länders utan att ha satt sig in i vad siffrorna från olika länder betyder, säger Maria Engqvist.