Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI-anställd i utlandet

Här hittar du som FOI-anställd på tjänsteresa eller utlandsstationerad viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid kris, sjukdom eller olycksfall. Behöver du nå FOI:s krisorganisation ringer du vakten.

Jordglob

Om läget i landet du reser till snabbt ändras finns bra reseinfor­mation öppet tillgänglig hos UD, UD:s reseinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ gärna nyhetsrapporteringen i landet du reser till och håll gärna lite extra koll på eventuella instruktioner till allmän­het­en.

Angående utbrottet av coronaviruset

Om du besökt områden som är drabbade ska du kontakta din chef innan du återvänder till arbetsplatsen. Var också uppmärksam på förkylningssymptom, även lindriga. Vid symptom ring sjukvården +46 771 11 77 00 Vårdguiden för bedömning.

Undvik smittspridning genom att,

  • nysa i armvecket,
  • tvätta händerna med tvål och vatten och
  • använda handsprit.

Utrikes tjänsteresor och besök från utlandet är inte tillåtna

Medarbetare som åker till ett smittdrabbat område i strid med expertmyndigheternas rekommendationer följer inte smitt­skydds­lagen och får inte återvända till arbetsplatsen på 14 dagar efter hemkomst.

Kontaktuppgifter för dig på resa

Behöver du stöd med ombokning eller att ändra rese­plan­er­in­gen, kontakta växeln eller vakten som hjälper dig att nå Rese­gruppen.

  • Vakten FOI: +46 8 55 50 33 33 (tillgänglig dygnet runt). Du kan också få hjälp att komma i kontakt med Resegruppen under kontorstid.
  • Falck TravelCare: +46 8 58 77 17 49 eller fga@se.falck.com (vid sjukdom, olycksfall m.m)
  • American Express Global Business Travel GBT 24-timmars service: +46 8 501 638 64
  • Arlanda/Swedavia trafikinfo: +46 8 797 60 00
  • SJ: +46 771 75 75 75 (06.00-22.00 vardagar)
  • Eurocard- spärrservice: +46 8 14 67 67 (tillgänglig dygnet runt)

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-05-12