Myndighetens uppgifter

Här finns information om några av de uppgifter som FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som myndighet har förutom forskning.

Person sitter och läser en FOI-rapport

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvars­departementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Läs mer om våra uppdrag i regleringsbreven och instruktionen från Försvarsdepartementet.

Senast uppdaterad: 2024-05-29