Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Organisation

FOI är organiserat i fem avdelningar. Fyra är forskningsavdelningar med olika expertområden med ansvar för försäljning och kundkontakter. Den femte är en stödjande avdelning som arbetar bland annat med administration, IT och kommunikation. Generaldirektören är myndighetschef och utgör tillsammans med överdirektören den operativa ledningen. FOI har också en styrelse.

visa som