Organisation

FOI är organiserat i fem avdelningar. Fyra är forskningsavdelningar med olika expertområden med ansvar för försäljning och kundkontakter. Den femte är en stödjande avdelning som arbetar bland annat med administration, IT och kommunikation.

 

Organisation 2016 avd

FOI:s organisationsschema