Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Organisation

FOI är organiserat i sex avdelningar. Fem är forskningsavdelningar med olika expertområden inom försvar och säkerhet. Den sjätte är en stödjande avdelning som bland annat arbetar med IT, HR, juridik, kommunikation, inköp och säkerhetsskyddsfrågor. Generaldirektören är myndighetschef och utgör tillsammans med överdirektören den operativa ledningen. FOI har också en styrelse.

visa som