Organisation

FOI är organiserat i sju avdelningar. Sex är forskningsavdelningar med olika expertområden inom försvar och säkerhet. Den sjunde är en stödjande avdelning som bland annat arbetar med IT, HR, juridik, kommunikation och inköp. Generaldirektören är myndighetschef. FOI har också en styrelse.

FOI-personal som går tillsammans

Senast uppdaterad: 2023-01-18