Kontakt

Regeringsuppdrag

Läs mer om några av FOI:s uppdrag från regeringen.

FOI får ibland uppdrag från regeringen enligt särskilda direktiv. Här redovisar vi några av dem.

FOI har i uppdrag från regeringskansliet att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige.

Uppdraget innebär insamling och granskning av öppet tillgängliga data om ryska investeringar. Det ska bidra till ökade kunskaper och en bättre bild av ryskt direkt och indirekt ägande i Sverige. I en första redovisning kommer en lista att sammanställas, då det inte finns en samlad bild av detta sedan tidigare. Uppdraget innebär också att andra aspekter av ryska ekonomiska intressen undersöks, såsom fastigheter, handel och upphandlingar. Huvudfokus ligger på kartläggning, men studien kommer också att innefatta en säkerhetspolitisk analys.

Ett delresultat med en lista på ryska investeringar i Sverige levererades den 10 juni till Utrikesdepartementet. Slutrapporten ska levereras i november 2022.

Läs mer om uppdraget i regeringskansliets pressmeddelande (2022-03-07) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delresultat 2022-06-10 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

FOI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie avseende utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Uppdraget ska rapporteras den 28 februari 2023.

Studien är en del i arbetet med att stärka det civila försvaret. Uppdraget innebär att FOI ska studera utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Syftet är att belysa risker samt bidra till ökade kunskaper och en bättre bild av utländskt direkt och indirekt ägande inom vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Under studiens genomförande kommer FOI att ha en dialog med Inspektionen för vård och omsorg. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023.

Läs mer om uppdraget i regeringskansliets pressmeddelande (2022-06-13) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-06-13