Samarbetsprojekt

FOI bedriver forskningssamarbeten såväl nationellt som internationellt. Vi leder exempelvis flera EU-projekt.

personer skakar hand

Forskning bedrivs ofta i form av samarbeten, där olika typer av organisationer med skilda kompetenser samverkar för att nå resultat. FOI samarbetar med andra forskningsinstitut, universitet, företag, myndigheter och internationella organisationer, både i Sverige och internationellt. EU-projekten sker inom kommissionens forskningsramsprogram, som löper över sju år i taget.

Den typen av samverkansprojekt på EU-nivå som FOI deltar i kan exempelvis initieras av EU-kommissionens utlysningar inom forskningsprogrammen. Syftet är att stärka den europeiska konkurrenskraften och harmonisera vissa aktiviteter inom unionen. FOI har under lång tid arbetat i den typen av sammanhang och har ett väl upparbetat nätverk med andra aktörer. Kommissionens nästa ramprogram för forskning och innovation heter "Horizon Europe" och löper under perioden 2021 till 2027. Under den kommande programperioden väntas också den nya European Defence Fund få en stor betydelse. Fondens syfte är att främja konkurrenskraft och innovation när det gäller försvar och teknik. Under programperioden kommer fonden stötta olika forskningsprojekt med sammanlagt cirka 8 miljarder euro, vilket motsvarar drygt 80 miljarder svenska kronor.

Exempel på samarbetsprojekt

ENTRAP är ett av de samarbetsprojekt som FOI koordinerat. Fokus för projektet är det som brukar kallas IED (improvised explosive devices) samt HME (homemade explosives) på engelska. IED är improviserade sprängladdningar som helt eller delvis kan bygga på konventionell militära sprängämnen. HME är hemmagjorda sprängämnen. Sammanlagt ingick 16 partners i projektet från olika delar av Europa. Partnerna har varit dels forskningsinstitut som FOI, men också företag, universitet och myndigheter. Projektets mål har bland annat varit att värdera nyttan för utvecklade metoder och verktyg inom utförd säkerhetsforskning med avsikt att motverka olagligt användande av improviserade sprängladdningar.

EXERTER är ett annat EU-projekt där FOI fungerar som koordinator. Det är ett nätverksprojekt som omfattar ett tjugotal partners inom explosivämnessäkerhet, med syfte att diskutera problem och idéer, samt utbyta erfarenheter, kring hantering av explosivämnes­användning inom terrorism och annan grov brottslighet.

Fler exempel på samarbetsprojekt som FOI deltar i finns i länkmenyn på denna sida.

Senast uppdaterad: 2024-02-06