Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Regeringsuppdrag

Läs mer om några av FOI:s uppdrag från regeringen.

FOI får ibland uppdrag från regeringen enligt särskilda direktiv. Här redovisar vi några av dem.

  • Evidensbaserade studier och forskning inom området kvinnor, fred och säkerhet
  • Kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda - Pågår till februari 2020
  • Kraftsamling för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa – Läs mer om uppdraget på regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen gav den 2 juni 2016 i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.

Uppdraget ska slutrapporteras i februari 2020. Den 1 mars 2018 utökades uppdraget. Det innebär att FOI ska utveckla nya verktyg för analys av innehållet i den propaganda som förekommer och hur den sprids. Uppdraget ska även öka kunskapen om vilken roll våldsbejakande extremistisk propaganda spelar vid självradikalisering, med särskilt fokus på ensamagerande gärningspersoner.

Digitalt slagfältlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster –  Rapporten är den sjunde delredovisningen.

Digitala spår. Ensamagerande våldsverkares kommunikation – Rapporten belyser några av de faktorer som ensamagerande i vid bemärkelse - inte bara ideologiskt motiverade, utan även sådana som agerar utifrån personliga motiv har gemensamt, och som skiljer dem från övriga befolkningen. Rapporten är den sjätte delredovisningen.

Digital jihad – Hur terrororganisationen IS fortsätter att sprida sin propaganda på internet. Rapporten är den femte delredovisningen.

Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet – En inblick i några av de svenska autonoma rörelsernas digitala närvaro. Rapporten är den fjärde delredovisningen.

Det vita hatet – Hur rasism, fördomar och hat ser ut i radikala nationalistiska miljöer på nätet. Rapporten är den tredje delredovisningen.

Det digitala kalifatet – Terrororganisationen IS propaganda från en mängd olika perspektiv. Rapporten är den andra delredovisningen.

Hatbudskap i digitala miljöer – Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen.

FOI har fått i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

I genomförandet av uppdraget och vid spridningen av resultaten samarbetar FOI med Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Polisen och Säkerhetspolisen.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-12-02