Kontakt

Regeringsuppdrag

Läs mer om några av FOI:s uppdrag från regeringen.

FOI får ibland uppdrag från regeringen enligt särskilda direktiv. Här redovisar vi några av dem.

FOI har gjort en analys om hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer.

FOI har studerat hur användare talar om och till kvinnor och vilka nedvärderande uppfattningar som förekommer när det gäller exempelvis kön och sexualitet. Uppdraget belyser också om kvinnor utsatts för mer hat än män, och i sådant fall hur hatet skiljer sig åt. Analysen beaktar fler maktdimensioner än kön när så är relevant.

Uppdraget redovisades den 20 december 2021.

Toxiskt språk i svenska digitala miljöer

Könsskillnader i utsatthet för toxiskt språk online

Läs mer om uppdraget på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen gav den 2 juli 2020 i uppdrag till FOI att analysera vissa övergripande frågor avseende nationell försörjningsberedskap.

Analysen ska belysa vilka frågor som skulle kunna hanteras av en central aktör med ett sammanhållet ansvar för försörjningsfrågor. Den ska också beskriva hur ansvaret för försörjningsberedskap ser ut idag, och hur ett sammanhållet ansvar för någon aktör kan komplettera dagens system.

Analysen ska också göra jämförelser med länder som redan har en uppbyggd nationell försörjnings­beredskap, som till exempel Finland.

Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt samordnad försörjnings­beredskap. FOI:s analys ska ge underlag för vilka frågor som kan vara intressanta att ställa i det fortsatta utredningsarbetet.

Läs analysen Pdf, 85.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppdraget Analys av nationell försörjningsberedskap på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen gav den 2 juni 2016 i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.

Uppdraget slutrapporteras under februari 2020.

Digitalt slagfält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. –  Rapporten är den sjunde delredovisningen.

Digitala spår. Ensamagerande våldsverkares kommunikation – Rapporten belyser några av de faktorer som ensamagerande i vid bemärkelse - inte bara ideologiskt motiverade, utan även sådana som agerar utifrån personliga motiv har gemensamt, och som skiljer dem från övriga befolkningen. Rapporten är den sjätte delredovisningen.

Digital jihad – Hur terrororganisationen IS fortsätter att sprida sin propaganda på internet. Rapporten är den femte delredovisningen.

Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet – En inblick i några av de svenska autonoma rörelsernas digitala närvaro. Rapporten är den fjärde delredovisningen.

Det vita hatet – Hur rasism, fördomar och hat ser ut i radikala nationalistiska miljöer på nätet. Rapporten är den tredje delredovisningen.

Det digitala kalifatet – Terrororganisationen IS propaganda från en mängd olika perspektiv. Rapporten är den andra delredovisningen.

Hatbudskap i digitala miljöer – Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen.

I genomförandet av uppdraget och vid spridningen av resultaten samarbetade FOI med Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Polisen och Säkerhetspolisen.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-12-20