Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Regeringsuppdrag

Läs mer om några av FOI:s uppdrag från regeringen.

FOI får ibland uppdrag från regeringen enligt särskilda direktiv. Här redovisar vi några av dem.

Regeringen gav den 2 juli i uppdrag till FOI att analysera vissa övergripande frågor avseende nationell försörjningsberedskap.

Analysen ska belysa vilka frågor som skulle kunna hanteras av en central aktör med ett sammanhållet ansvar för försörjningsfrågor. Den ska också beskriva hur ansvaret för försörjningsberedskap ser ut idag, och hur ett sammanhållet ansvar för någon aktör kan komplettera dagens system.

Analysen ska också göra jämförelser med länder som redan har en uppbyggd nationell försörjnings­beredskap, som till exempel Finland.

Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt samordnad försörjnings­beredskap. FOI:s analys ska ge underlag för vilka frågor som kan vara intressanta att ställa i det fortsatta utredningsarbetet.

Arbetet ska ske i dialog med ett antal andra myndigheter, utredningar och näringslivsaktörer. Uppdraget ska redovisas den 16 november 2020.

Läs mer om uppdraget Analys av nationell försörjningsberedskap på regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen gav den 2 juni 2016 i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.

Uppdraget slutrapporteras under februari 2020.

Digitalt slagfältlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster –  Rapporten är den sjunde delredovisningen.

Digitala spår. Ensamagerande våldsverkares kommunikation – Rapporten belyser några av de faktorer som ensamagerande i vid bemärkelse - inte bara ideologiskt motiverade, utan även sådana som agerar utifrån personliga motiv har gemensamt, och som skiljer dem från övriga befolkningen. Rapporten är den sjätte delredovisningen.

Digital jihad – Hur terrororganisationen IS fortsätter att sprida sin propaganda på internet. Rapporten är den femte delredovisningen.

Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet – En inblick i några av de svenska autonoma rörelsernas digitala närvaro. Rapporten är den fjärde delredovisningen.

Det vita hatet – Hur rasism, fördomar och hat ser ut i radikala nationalistiska miljöer på nätet. Rapporten är den tredje delredovisningen.

Det digitala kalifatet – Terrororganisationen IS propaganda från en mängd olika perspektiv. Rapporten är den andra delredovisningen.

Hatbudskap i digitala miljöer – Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen.

I genomförandet av uppdraget och vid spridningen av resultaten samarbetade FOI med Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Polisen och Säkerhetspolisen.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-07-02