Start
Försvarsmateriel

Kostnaderna för försvarsmateriel ökar snabbt. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten.

Svårförklarade kostnadsökningar för försvarsmateriel

2018-10-29

Kostnaderna för försvarsmateriel ökar snabbare än den allmänna prisutvecklingen. FOI undersöker i en ny rapport vad det beror på.

Försvarsmateriel måste hålla samma prestanda som en potentiell motståndares. Därför blir materielen allt bättre, snabbare, kraftfullare och därmed dyrare. Det förklarar till stor del att kostnaderna för försvarsmateriel ökar snabbt. Men den förklaringen räcker inte, visar en färsk rapport från FOI.

 

– Ökade prestanda, som snabbare flygplan eller mer eldkraft, förklarar bara en del av kostnadsökningarna. Även den övriga kostnadsökningen är väsentligt högre än den allmänna, säger Nima Khodabandeh som är analytiker vid FOI.

 

Halva ökningen svår att förklara

Han är en av författarna till rapporten ”Kostnadsutveckling för försvarsmateriel” som presenterades i oktober. Syftet är bland annat att lättare kunna bedöma framtida kostnader och ge underlag för hur det index som används för att kompensera försvaret för kostnadsökningar (FPI) ska utformas.

 

FOI-analytikerna har i den aktuella rapporten utgått från en studie som FOI gjorde 2011. Den uppskattade att kostnaderna för försvarsmateriel i genomsnitt ökade tre till fyra procent mer än den allmänna prisutvecklingen per år. Drygt hälften av skillnaden kan förklaras av ökade prestanda. En internationell jämförelse visar att även i andra länder ökar kostnaderna på ett motsvarande sätt.

 

Använder norsk modell

FOI-analytikerna har använt en norsk analysmodell för sina beräkningar på vårt svenska system.

 

– Vi fortsätter att titta på kostnadsutvecklingen och på vad som inte kan förklaras med prestandaökning. Vi förädlar just nu modellen och använder variabler som passar bättre för våra svenska system, säger Nima Khodabandeh.

 

Att kostnaderna som inte kan förklaras med prestandaökningar är högre än den allmänna skulle enligt honom möjligtvis kunna bero på bristande konkurrens. Det finns få aktörer på marknaden som teoretiskt kan sätta ett högre pris. Han poängterar samtidigt att marknaden måste undersökas närmare.