Lathund för avancerat sök

Så här söker du våra rapporter i det avancerade söket. Läs beskrivningen om hur du använder de olika fälten för att filtrera din sökning.

Allmänna söktips:

 • Trunkera/wild card/jokertecken med * (gäller alla fält utom Avdelning, År).
 • Trunkering tillåts i början och slutet av sökorden (kan till exempel användas vid sammansatta ord eller begrepp), men även inuti ord (kan exempelvis användas om du är osäker på stavningen).

Fälten är inte case sensitive, det vill säga det spelar ingen roll om man använder stora eller små bokstäver.

För många träffar? Avgränsa sökningen genom att kombinera flera fält vid sökningen.

Fritext:

Här görs bred sökning i all metadata samtidigt.  Sökningen kan göras på svenska eller engelska. Trunkering med * är tillåten.

En sökning på 2008 i fritextfältet ger träff på både rapporter med ett rapportnummer som innehåller 2008, men även alla rapporter utgivna år 2008 samt titlar med 2008 i. Vill man ha mer exakta sökningar bör man använda sig av den fältriktade sökningen nedan.

Titel:

Exakt sökning på titel med möjlighet till trunkering med *, till exempel *Civilians*through Civil*. Ger träff på Protection of Civilians: Delivering on the Mandate through Civil-Military Coordination

Författare:

Sök författarnamn med fullständigt namn eller enbart för- eller efternamn.
Är man osäker på stavningen kan man trunkera med *, till exempel Lars*on ger träff på både Larsson och Larson. Appel* ger träff på Appelgren, Appelblad etcetera.

Rapportnummer:

Här kan man söka specifika rapporter eller alla rapporter av en viss rapportserie.

Söka specifik rapport – man behöver inte skriva ut hela numret, till exempel FOI-R--2993--SE. Det räcker med att skriva 2993

Söka alla rapporter av en viss rapportserie:

 • R-rapporter = FOI-R eller foi-r
 • Memo = FOI MEMO eller foi memo 

Nyckelord:

Skriv in ett eller flera nyckelord eller nyckelordsbegrepp separerade med kommatecken, till exempel MSI, människa-system interaktion, nätverksoperationer, telekrig

Trunkera med * för att få med alla varianter av ett ord, exempelvis *operation* ger träff på ett stort antal nyckelordsbegrepp, till exempel:

 • operation, operationer
 • international operations
 • militär operationsanalys
 • peace support operations
 • information operations
 • konceptuella modeller av militära operationer
 • computer network operations
 • informationsoperationer
 • Operation Allied Force

Utgiven från och med:

Ange ett årtal eller använd båda fälten för År för att söka på ett intervall. 

Utgiven till och med:

Ange ett årtal eller använd båda fälten för År för att söka på ett intervall.

Sortera:

Här kan man välja vilken ordning träfflistan ska visas. Välj mellan:

 • Titel (default)
 • Författare
 • Rapportnummer
 • År

Senast uppdaterad: 2020-07-09