Russia's policy vis-á-vis Georgia: Continuity and Change

Författare:

 • Normark Per

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0168--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Georgien
 • Kaukasus
 • Abchasien
 • Tjetjenien
 • militärbaser
 • Försvarsanalys
 • visum
 • olja
 • Russia
 • Georgia
 • Caucasus
 • Abkhazia
 • Chechnya
 • military bases
 • visas
 • oil

Sammanfattning

Rysslands politik mot Georgien vid sekelskiftet jämförs med början av självständighetstiden i tre viktiga aspekter Beträffande Abchasien kan konstateras an politiken kännetecknats av kontinuitet både genom det formella stödet för Georgiens territoriella integritet och det informella stödet för de abchasiska separatisterna. I fråga om de ryska styrkorna i Georgien lovade Ryssland inledningsvis att dra tillbaka dem, men de stannade kvar och deras närvaro formulerades genom två avtal. Senare drog Ryssland tillbaka sina gränstrupper från Georgien och ingick ett avtal att också ta hem de militära förbanden. Snart började Ryssland dock förhala tillbakadragandet och sommaren 2001 syntes utsikterna för ett totalt uttåg osäkra. Vad gäller kriget i Tjetjenien, kunde Ryssland glädja sig åt att Georgien stödde dess strävan att krossa separatismen där under 1994-1996. Men när Ryssland återupptog kriget 1999 och Georgien försökte ställa sig neutralt, försämrades relationerna, och Ryssland införde visumtvång, vilket hårt drabbade den georgiska ekonomin. Den ryska politiken var alltså inkonsistent med ett gap mellan ord och handling.