Usama bin Laden och al-Qaeda : analys av NBC-kapacitet

Författare:

 • Melin Lena
 • Lindblad Anders
 • Sandström Björn
 • Sundqvist Roger

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0244--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Biologiska stridsmedel
 • kemiska stridsmedel
 • kärnvapen
 • radioaktiva ämnen
 • terrorism
 • träningsläger
 • Afghanistan
 • Sudan
 • Europa
 • Irak
 • biological warfare
 • chemical warfare
 • nuclear weapons
 • radioactive substances
 • training camps
 • Europe
 • Iraq

Sammanfattning

Sedan mitten av 90-talet har det publicerats ett stort antal uppgifter om att Usama bin Laden och al-Qaeda både intresserat sig för och försökt komma över biologiska, kemiska och nucleära stridsmedel. Denna rapport innehåller en sammanställning över bin Laden, nätverket och de påståenden och rykten som finns angående ett eventuellt NBC-innehav. De flesta uppgifter som finns tillgängliga bygger på rykten, är andrahandsuppgifter eller vittnesförhör med gripna personer. Om dessa personer talat sanning eller ej går inte att bedöma. Rapporten avslutas med en diskussion och några korta slutsatser som är möjliga att dra utifrån tillgänglig information.