Krav på användbarhet - Att relatera användbarhet till funktionalitet vid kravspecificering

Författare:

  • Bosson Emma
  • Svensson Erika

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0252--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 760
  • användbarhet
  • användbarhetskrav
  • kravspecificering
  • usability
  • usability requirements
  • requirements gathering

Sammanfattning

Denna rapport är en studie av användbarhetskrav vid kravspecificering och ämnar utreda frågeställningen: Hur relaterar man användbarhetskrav till funktionella krav i en systemutvecklingsprocess? Frågan utreds genom en djupstudie av litteratur. Teorier som behandlas är bl.a. Software Engineering, Usability Engineering, objektorienterad systemutveckling och ISO-standarder. En jämförelse och diskussion kring vad de olika teorierna säger resulterar i en modell över hur användbarhet relaterar sig till andra krav i en kravspecifikation.