Pansarvärnsrobot mot motmedelskyddade stridsfordon - en simuleringsstudie

Författare:

 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0261--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 740
 • simulering
 • stridsfordon
 • pansarvärnsrobot
 • motmedel
 • simulation
 • armoured vehicles
 • anti-tank missile
 • countermeasures
 • E30323

Sammanfattning

En simuleringsstudie har utförts med syfte att utvärdera effekten av multispektral vattendimma som skylande motmedel i en duell mellan en bildalstrande pv-robot och ett stridsfordon. Robotmodellen har utgått från kända data från den amerikanska pv-roboten Javelin. Dessa öppna data har kompletterats med uppskattningar om övriga data som är nödvändiga att känna till. Simuleringar har utförts både med ideala robotbanor och helt dynamiska scenarier. Sekvenser genererade med ideala robotbanor har använts till känslighetsanalyser där pålåsningspunkter väljs systematiskt inom ett område kring stridsfordonen. Förutom dessa känslighetsanalyser har några av sekvenserna med de ideala robotbanorna analyserats med en modell för bildanalys som ger ett kvalitativt mått på hur lätt det är att följa målet under sekvensen. Simuleringar har gjorts med olika inställningar för roboten vad avser bl.a. höjdprofil. För de olika höjdprofilerna har sedan fem olika horisontella aspektvinklar använts i simuleringarna. Effekten av dimmans kontrast samt effekten av att stridsfordonen är i rörelse har testats. Den multispektrala vattendimman har inte vant optimerad för den aktuella hotriktningen men under vissa förutsättningar visar simuleringarna att den ändock är effektiv mot det studerade pv-robot hotet. Förutom att värdera effekten av multispektral vattendimma presenteras en utvärderingsmetodik för värdering av döljande eller maskerande åtgärder på en plattform.