Multilayer structures for low emissive paint

Författare:

  • Nilsson Christina
  • Hallberg Tomas

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0278--SE

Sidor: 21

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • infraröd
  • pigment
  • kamouflagefärg
  • lågemissiv
  • thermal infrared
  • camouflage paint
  • low emissive

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs tillverkningen av pigment för lågemissiv färg. För bestämning av de optiska egenskaperna hos pigmentet har beräkningar gjorts med ett kommersiellt dataprogram, FILM 2000, från Kidger Optics i England. Lämpliga material bestämdes och 3-lager-strukturer tillverkades genom sputtring. Därefter avlägsnades ytskiktet I form av flingor från substratet. Reflektansmätningar gjordes på substrat med 3-lagerskikt och på flingorna sedan skiktet avlägsnats, i både visuella och IR-området. Flagorna skickades till samarbetspartners vid DFRIT i Finland där färg framställdes och utvärderades.