FOAs miljöforskning för försvarssektorn. En sammanställning av rapporter publicerade 1995-2000

Författare:

 • Ahlberg Mats (red.)
 • Engström Christina (red.)

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0287--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljö
 • hydrogeologi
 • toxikologi
 • nedbrytning
 • ammunitionsdestruktion
 • explosivämnen
 • miljöriskbedömning
 • livscykelanalys
 • environment
 • hydrogeology
 • ecotoxicology
 • ammunition
 • destruction
 • explosives
 • environmental risk assessment
 • life cycle assessment

Sammanfattning

Miljöforskning för försvarssektorn har bedrivits sedan budgetåret 1994/95. Denna rapport utgör en sammanställningen av abstrakts för samtliga 43 rapporter som publicerats i FOA-R-serien under perioden 1995-2000 det vill säga de rapporter som publicerats inom den numera nedlagda myndigheten Försvarets forskningsanstalt. Rapporterna delats upp på följande 10 ämnesområden: Framtidsstudier mm, Förebyggande modellering, Ekotoxikologiska studier, Miljöfarliga ämnen i ammunition, Metoder för destruktion av ammunition, Explosivämnen i miljön, Miljöriskbedömning av dumpad ammunition, Miljöriskbedömning av skjutfält och militära anläggningar, Miljöeffekter och krig, Årsrapporter. Huvuddelen av forskningen är finansierad av Försvarsmakten. Övriga uppdragsgivare är bl a Försvarsdepartementet, Fortifikationsverket, Statens räddningsverk och Bofors AB.