Översikt över hur laser och NQR kan användas i minröjningssammanhang

Författare:

  • Pettersson Anna

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0301--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Minröjning
  • laser
  • mindetektion
  • NQR
  • mine clearance
  • laser
  • mine detection
  • NQR

Sammanfattning

En översikt över det internationella forsknings- och utvecklingsläget vad gäller laserneutralisering av minor och OXA, samt NQR som detektionsmetod för minor. Utvecklingen inom laserneutralisering delas in i tre områden: o Neutralisering av främst OXA med högeffektslaser, utvecklat för att användas vid röjning av flygbasers övningsområden. o Neutralisering av minor i plasthölje. o Materialbearbetning/skärning av explosivämne utan termisk påverkan. NQR är en ämnesspecifik detektionsmetod som kan särskilja olika sprängämnen. Tekniken är lovande, men lågt signal/brus-förhållande utgör ett problem.