Akustisk utprovning av ingjutningsmaterial för fiberoptiska hydrofoner

Författare:

 • Olsson Andreas
 • Kullander Fredrik

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0314--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • fiberlaserhydrofoner
 • plan sensor
 • fiberoptisk sensor
 • hydrofon
 • hydroakustik
 • interferometer
 • fiber laser hydrophones
 • planar sensor
 • fiber-optic sensor
 • hydrophone
 • hydroacoustics

Sammanfattning

Fiberoptiska hydrofoner, i det här fallet fiberlaserhydrofoner samt plana hydrofoner, har ett flertal militära tillämpningar såsom hydroakustiska släpande arrayer efter en undervattensfarkost eller som en stor sensor belagd längs ett helt ubåtsskrov. Beläggningsmaterialet inverkar på hydrofonernas akustiska karaktäristik och avsikten är att åstadkomma extremt akustiskt tryckkänsliga gränssnitt genom ingjutning av optisk fiber. Även andra innovativa gränssnittslösningar har utvecklats med goda resultat. Konstruktion och materialval för plana element har studerats tidigare liksom konfigurationslösningar för fiberlasersensorer. Denna vidareutveckling har nu lett fram till att frekvenskaraktäristiken för ett antal fiberlaserhydrofoner och plana akustiska element kan fastställas.