Indikering av biologiska stridsmedel i luft

Författare:

  • Wästerby Pär

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0336--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Indikering
  • biologiska stridsmedel
  • aerosol
  • detektor
  • instrument
  • biological warfare agents
  • detector
  • instrument
  • aerosol

Sammanfattning

Rapporten beskriver de olika delar (varning, klassificering och identifiering) som kan ingå i ett indikeringssystem för biologiska stridsmedel i luft. Varningsdetektorer mäter fysikaliska storheter (antal, storlek, form, fluorescens m m) i relatid och startar provinsamling. Klassificeringen görs genom att detektera egenskaper som utmärker biologiska agens. Dessa två indikeringssteg är generella, och ger varning om andelen biologiskt material i luften ökar eller om något annat hos partiklarna verkar ovanligt. Identifieringen är specifik och varnar för ett fåtal kända B-stridsmedel. Det ges även exempel från varje kategori på instrument och prototyper som finns idag (December, 2001) och som ännu är under utveckling. Den information som presenterats här bygger helt på öppna källor. Inga försök till jämförelser har gjorts mellan instrumentetn. För att kunna göra sådana jämförelser krävs försök under kontrollerade former så att rättvisa bedömningar kan göras.