Årsrapport 2001 för FOIs forskning inom Internationell säkerhet

Författare:

  • Nylen Torbjörn

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0352--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kärnvapen
  • kemiska stridsmedel
  • biologiska stridsmedel
  • nedrustningsförhandlingar
  • nuclear weapons
  • chemical warfare agents
  • biological warfare agents
  • disarmament negotiations

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar aktiviteter, resultat, nytta för Utrikesdepartementet, inom FOI:s forskningsområde Internationell säkerhet för 2001. Verksamheten har bedrivits med inriktning mot stöd till nedrustningsförhandlingar och verifikation inom N-, B- och C-områdena. N-området: Arbete med att upprätta ett nationellt datacenter (NDC) fortsätter. Verksamheten bedrivs som seismisk detektion, xenoninsamlingsstation, filterstation för radionuklid. Verksamheten bedrivs som stöd till CTBT-avtalet och det kommande FMCT, samt övriga rustningsbegränsningar. B-området: Expertstöd har lämnats till förhandlingar om verifikationsprotokoll till B- och toxinvapenkonventionen, Australiengruppen och exportkontrollärenden. Inom C-området har FOI lämnat expertstöd avseende Australiengruppen och exportkontrollärenden. Utöver detta har ett verifikationslaboratorium drivits inom ramen för konventionen om förbud mot kemiska vapen. I övrigt har FOI gjort en översikt av teknikutvecklingen inom robotområdet med avseende på utveckling av robotvapen med lång räckvidd.