Formulering och karakterisering av ett lågkänsligt sprängämne baserat på FOX-7

Författare:

 • Edvinsson Hans
 • Eldsäter Carina
 • Johansson Martin
 • Pettersson Åke

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0379--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • PolyGlyN
 • FOX-7
 • diamino-dinitroeten
 • lågkänsligt sprängämne
 • PolyGlyN
 • FOX-7
 • diamino-dinitroethylene
 • PBX

Sammanfattning

Det pågår mycket forskning kring att kunna hitta lågkänsliga ersättningar till hexotol i bl.a. granater. 1,1-diamino-2,2-dinitroeten (FOX-7) är en god kandidat när det gäller lågkänslighet. Termokemiska beräkningar har dessutom visat att man kan uppnå en högre prestanda om man ersätter hexotol med formuleringar baserade på FOX-7 och energetiska bindemedel. Syftet med detta projekt var att ta fram en komposition, baserad på FOX-7 och ett energetiskt bindemedel. Vi valde, utifrån termokemiska beräkningar, att använda ett bindemedel som består av polyGlyN (prepolymer), butyl-NENA (mjukgörare) och Desmodur-W (diisocyanat, tvärbindare). En formulering baserad på 70 vikt% FOX-7 har gjorts och undersökts med avseende på termisk stabilitet, lågtemperaturegenskaper, känslighet samt detonerbarbet. Den termiska stabiliteten vid 65°C var utmärkt. Formuleringen har en glasomvandlingstemperatur vid -35°C, vilket sörjer för en bibehållen elasticitet vid relativt låga temperaturer. Småskaliga känslighetstest (BAM fallhammare och BAM rivprov) visade att formuleringen är okänslig. Detonerbarhetsprov har också utförts och det visade att formuleringen ej detonerar, vid en diameter på 25 mm.