Studier av behind armor blunt trauma (BABT)

Författare:

 • Gryth Dan
 • Drobin Dan
 • Persson Jonas K E
 • Hansson Sture
 • Olsson Lars-Gunnar
 • Kjellström Thomas B

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0442--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ak 4
 • kroppsskydd
 • BABT
 • EEG
 • lungskada
 • cirkulationspåverkan
 • assault rifle
 • body armor
 • BABT
 • EEG
 • lung damage
 • affected circulation

Sammanfattning

För att belysa restverkan (BABT) bakom skyddsväst som stoppat stridsdelen genomfördes försök med totalt 30 försöksdjur (grisar) i narkos och respirator. Automakarbin 4 (Ak 4) användes, skotthållet var 10 meter, ammunitionen var NATO standard 7,62 x 51 mm; Dansk M/94. Djuren försågs med kroppsskydd (FMV m/94) med keramplatta som förstärkningsskydd över höger bröstkorgshalva. I en inledande serie användes 5 djur med kroppsvikt c:a 20 kg. Dessa hade skyddsväst av mindre storlek. I huvudserien användes 25 djur med vikt 45 - 80 kg och normalstort kroppsskydd. Tio av dessa hade kroppsskydd där aramidvävsskiktet avlägsnats. Förberedande skjutningar hade genomförts med ballistisk plastellina som "backing." I samtliga fall av skarpt skott stoppades projektilen av kroppsskydden; inget genomskott förekom. Av de mindre djuren avled 3 av 4 inom 30 minuter. Hos de större djuren med komplett kroppsskydd förekom ingen dödlighet under observationstiden (2 timmar). Dödligheten i gruppen med kroppsskydd utan aramidväv (men med keram) var 40 %. Hos 22 beskjutna djur registrerades hjärnans elektriska aktivitet (EEG). Hos 19 av dessa (3 små, 16 större) påvisades kraftig påverkan av EEG, som översatt till en vaken människa skulle vara liktydigt med medvetslöshet under c:a 3 minuter efter träffen. Även påverkan på lungfunk-tion och cirkulation påvisades, liksom hudskador, revbensbrott och vävnadsskador med blödningar i lungorna. Skadorna uppkom, trots att det accepterad skadekriteriet högst 44 mm inbuktning av kroppsskyddet innehölls med råge (maximal inbuktning var 31 mm). Kontrolldjuren (n=7) uppvisade inga förändringar vare sig av EEG eller i övrigt.