The character of future conflicts, Partial Report 2

Författare:

 • Andersson Folke
 • André Turlind Elisabeth
 • Sjöberg Eric
 • Wiss Åke

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0443--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • väpnade konflikter
 • kriminalitet
 • nätverk
 • asymmetri
 • warlordism
 • armed conflicts
 • crime
 • network
 • asymmetry
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Ekonomiska intressen har stor betydelse för uppkomsten av väpnade konflikter och en central roll för framväxten av såväl korruption som regelbrytande subkulturer med infrastrukturer för bland annat smuggling, penningtvätt och förfalskning av dokument. Dessa infrastrukturer utnyttjas av terrorister och kan även utnyttjas av stater som vill genomföra anonyma angrepp. Mot den bakgrunden finns det skäl för icke-korrupta stater att samarbeta i ett säkerhetsorgan som inte betraktar militära och polisiära frågor var för sig och geografiskt avgränsat.