Integrated computational imaging systems. Technologies for new possibilities

Författare:

 • Renhorn Ingmar

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0455--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • beräkningskrävande avbildning
 • hyperspektral
 • multispektral
 • adaptiv optik
 • MEMS
 • informationsbehandling
 • computatinal imaging
 • hyperspectral
 • multispectral
 • adaptive optics
 • information processing

Sammanfattning

Nya avbildande sensorteknologier, baserade på nano- och mikroteknik diskuteras i denna rapport. Den snabba utvecklingen inom detta område, tillsammans med utvecklingen inom dator- och informationsbehandlingsområdet utgör grunden för en ny sensorsystemdesign. Denna utveckling medger inte bara utveckling av adaptiva sensorsystem med förbättrade prestanda utan kommer även att påverka utvecklingen inom signaturanpassningsområdet. Grundprinciperna och några realiseringar av sådana system ges i denna rapport. Prestandaförbättringar av dessa system pågår. Effektivt utnyttjande av sådana system måste utvecklas parallellt mod teknologiutvecklingen.