Towards an Industry for Network Based Defence? - Creating information age defence systems

Författare:

 • Axelson Mattias
 • Eriksson E Anders

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0490--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Network Centric Warfare
 • Revolution in Military Affairs
 • Revolution in Security Affairs
 • nätverksbaserat försvar
 • försvar
 • industri
 • teknologi
 • innovation
 • strategi
 • samverkan
 • Defence Industry
 • technology
 • strategy
 • collaboration
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Studien identifierar två olika synsätt på skiftet mot informationssamhällets försvar - benämnda ´reformister´ respektive ´revolutionärer`. Reformisterna betraktar förändringar inom försvarsområdet som föranledda av teknologiska utvecklingar. Men de ser dessa förändringar som kvantitativa, och inte som kvalitativa med potential att ändra konflikters karaktär. Revolutionärerna anser däremot att påtagliga skiften i samhället kan förändra konflikter och försvar kvalitativt - dvs att nya aktörer, nya metoder och teknologiska kombinationer kommer att ta plats på konfliktscenen. Reformisterna ser traditionella försvarsföretag som naturliga utvecklare av framtidens försvarssystem. Revolutionärerna menar att små och medelstora företag med kunskap om försvarssektorn kan exploatera nya innovationer och utveckla innovativa försvarstillämpningar. Utifrån studiens resultat rekommenderas stater att utveckla samverkan med både civila företag och försvarsföretag. Detta kan bidra till förbättrade möjligheter att exploatera den innovationspotential som skapas inom företag och med den teknologiska utvecklingen.