High voltage transmission line transformer

Författare:

  • Lindblom Adam

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0541--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Transmissionsledningstransformator
  • koaxialkabel
  • högspänning
  • transmission line transformer
  • coaxial cable
  • high voltage

Sammanfattning

Ett sätt att erhålla högspänning är att använda en transformator. I denna projektrapport beskrivs konstruktionen av en transmissionsledningstransformator baserad på en högspänningskabel. Denna transformator har sedan använd i FOIs högspänningssystem TTHPM. Experimentella resultat och simulering med ekvivalenta elektriska kretsar presenteras. Uppmätta insignaler och utsignaler analyseras med hjälp av parametriska modeller och från dessa presenteras stegsvar och Bode diagram. En transformator baserad på koaxialkabel fungerar i princip på samma sätt som en vanlig transformator. Insignalen kan förändras till önskvärd utsignal genom att använda en upp- eller nertransformering. I denna konstruktion används en högspänningskabel med ett resistivt skikt på innerledaren och det yttre plastlagret. Tester har visat att transformatorn har hög kopplingsfaktor trots att den använder luftkärna. Den lämpar sig väl för användningsområde där låg vikt prioriteras dessutom är konstruktionen relativt enkel att genomföra till låg kostnad.