Organisational structure for future warfare - The end of the pyramid?

Författare:

  • Berglund Erik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0543--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Nätverksbaserat försvar
  • organisationsteori
  • ångest
  • network centric warfare
  • organisational theory
  • angst

Sammanfattning

I denna rapport redovisas en kritisk granskning, gjord ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, av aktuella visioner för det framtida försvarets organisation. Studien visar att det finns anledning för försvaret att utvecklas i riktning mot en mer nätverksbaserad organisation, men att det finns tre viktiga skäl som gör det svårt att helt överge maskinbyråkratins hierarkiska pyramid: o Kravet på extern (politisk) kontroll. o Behovet av att reducera dödsångesten. o Behovet av att agera snabbt i krislägen. En ytterligare slutsats är att en viss försiktighet bör tillämpas när organisationsidéer överförs från civila företag till militär verksamhet.