Inventering av existerande datormodeller ochn datorverktyg inom MTK OA-grupp

Författare:

 • Berg Anna-Lena
 • Ranhagen Olof

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0549--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MTK
 • OA
 • marinen
 • datormodell
 • datorverktyg
 • navy
 • computer model
 • computer tool
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

OPIL MTK OA (tidigare ML OA, MTC OA och MarinC OA) har genom årens lopp bidragit med ett omfattande operationsanalytiskt stöd till den marina taktikutvecklingen samt tillhörande modellbyggeri. En rad verktyg, modeller och metoder har tagits fram och nyttjats i såväl taktikutveckling och övningsanalys som i studier. Följande rapport utgör en bas där information om de flesta i OA-gruppen framtagna och använda modeller och verktyg finns beskrivna. Ett underliggande syfte med att inventera de befintliga modellerna och verktygen har varit att öka gruppmedlemmarnas kunskap i hur modeller och verktyg kan användas i problemlösandeprocessen. Arbetet med att se över och dokumentera inom projektet befintliga verktyg och modeller har pågått sedan hösten 2001. Ambitionen är att framöver, utifrån genomfört arbete, testa och utveckla existerande modeller och verktyg genom att applicera dem på reella exempelfall som t.ex. lägesbild eller TAS. Andra exempelfall kan också komma ifråga.