Derivation of equations used by the computer program SIGGE for calculating IR-intensity

Författare:

 • Andersson Marlene

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0553--SE

Sidor: 37

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • IR-signatur
 • SIGGE
 • värmeöverföring via strålning
 • flamma
 • plym
 • motor
 • IR-signature
 • SIGGE
 • radiative heat transfer
 • flame
 • plume
 • engine

Sammanfattning

För att kunna förutsäga IR-signaturen för t.ex. ett flygplan, måste värmestrålningen, i form av IR-strålning, från flygplanet beräknas. Den modulbaserade koden SIGGE, för beräkning av IR-signatur, är under utveckling. Koden använder sig av ett antal ekvationer för att beräkna IR-intensiteten. Den här rapporten beskriver härledningen av dessa ekvationer tillsammans med en kortfattad diskussion om värmeöverföring via strålning.