Initial numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb

Författare:

  • Berglund Magnus
  • Larsson Anders

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0580--SE

Sidor: 34

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Innerballistik
  • numerisk simulering
  • elektrotermisk-kemisk
  • ETC
  • interior ballistics
  • numerical simulation
  • electrothermal-chemical
  • ETC

Sammanfattning

Inledande numeriska simuleringar av strömningen i en sluten elektrotermisk-kemisk bomb har genomförts. För enkelhets skull har alla elektriska urladdningsfenomen försummats i simuleringen; detta för att fastslå vissa strömningsegenskaper hos den förenklade konfigurationen och för att skapa en "snitslad bana" för vidare implementationsutveckling. En diskussion ges också om de nödvändiga modifieringar som behövs för att inkludera elektriska urladdningsfenomen.