CMMS - Konceptuella modeller av militära operationer

Författare:

 • Mojtahed Vahid
 • Garcia Lozano Marianela
 • Ulriksson Jenny
 • Holm Gunnar

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0629--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Modellering och simulering
 • återanvändning
 • samverkan
 • konceptuella modeller av militära operationer
 • CMMS
 • HLA
 • modeling and simulation
 • reuse
 • interoperability
 • Conceptual Models of Mission Space
 • CMMS
 • HLA

Sammanfattning

För att underlätta och befrämja utveckling och återanvändbarhet av, samt samverkan mellan simuleringsmodeller har det amerikanska försvarets organisation för modellering och simulering (US DMSO) presenterat konceptet CMMS, "Conceptual Models of Mission Space". Konceptet uppfattas som en av de viktigaste komponenterna för genomförandet av det ramverk för M&S som är framtaget av det amerikanska försvaret, DoD´s M&S Master Plan. CMMS kan sägas vara den första abstraktionen av militära operationer. Det är en implementationsoberoende beskrivning av de ingående objekten i verkliga militära processer och operationer samt deras handlingar och egenskaper. En förstudie av CMMS-konceptet genomfördes under 2001 på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Fokus för studien låg på att undersöka konceptet och att finna de centrala komponenterna i det. En uppföljningsstudie startades hösten 2002, där en av de första aktiviteterna har varit att uppdatera och komplettera förra årets arbete, med denna rapport som resultat. Våra studier hittills visar på konceptets fördelar och dess nytta för det svenska försvaret.