Stimulering av krutförbränning genom tillförsel av elektrisk energi i flamman

Författare:

 • Andreasson Sten
 • Bemm Elisabeth
 • Skoglund Melker

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0640--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ETK
 • elektrotermisk-kemisk utskjutning
 • alkalidopat
 • krut
 • HMX
 • slutet reaktionskärl
 • pulsformning
 • ETC
 • electrothermal-chemical
 • launch
 • alkali
 • gun propellant
 • HMX
 • closed vessel pulse forming

Sammanfattning

Avsikten med de experiment som presenteras i rapporten är att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att stimulera förbränningen av fasta krut genom tillförsel av elektrisk energi. Strömmen leds genom krutflamman som värms upp genom resistiv upphettning. En del av denna termiska energi kommer att överföras till det fasta oförbrända krutet och adderas till energin som frigörs via kemiska reaktioner i flamman. För att kunna leda ström genom flamman krävs det att den är elektriskt ledande och innehåller en stor mängd fria laddningsbärare som joner och elektroner. Krutet har därför dopats med små mängder av alkaliföreningar som kaliumnitrat. Experimentet har utförts i ett slutet reaktionskärl där testkrutet är fastklämt mellan två kopparplattor som är anslutna till ett pulsaggregat. Genom lämplig pulsformning med m h a pulsaggregatets fyra moduler har resultat erhållits som indikerar att det faktiskt är möjligt att påverka och kontrollera krutets brinnhastighet genom att leda ström genom flamman.