Digitala gruppantenner - DGA slutrapport

Författare:

 • Nelander Anders
 • Alm Anders
 • Boman Tomas
 • Ferrer Isabel
 • Grahn Per
 • Gustafsson Andreas
 • Malmqvist Robert
 • Strömberg Dan
 • Svedin Jan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0693--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radar
 • MMIC
 • mottagare
 • array
 • signalbehandling
 • datafusion
 • receiver
 • antenna
 • signal processing
 • data fusion

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar fyra års studier av teknik för digitala gruppantenner (DGA) vid FOI. Studierna Digital gruppantenn och senare Gruppantennteknik startade 1998 som en fortsättning av det tidigare programmet Antennintegrerad mikrovågsteknik (AIMT) som genomfördes i samarbete mellan dåvarande FOA och EMW AIMT studierna gav som resultat bland annat en experimentell digital gruppantenn på S-bandet Digital gruppantennteknik och den experimentella digitala gruppantennen har studerats och utvecklats vidare samt använts vid mätningar och utvärderingar för radartillämpningar. Vidare har gruppantennteknik inom millimetervågsområdet studerats. DGA studierna har utvecklat den digitala gruppantenntekniken ytterligare genom nya idéer till användning i nätverk och ledningssystem. Olika metoder för styrning, fusion och optimering av radarsystem med digitala gruppantenner har tagits fram. Mätningar med den tidigare utvecklade experimentella digitala gruppantennen har gett nya kunskaper om möjligheter och användning av digital lobformning för olika funktioner. Utveckling av digital gruppantennteknik och mikrovågsmoduler har gett nya kunskaper om design och konstruktion av digitala gruppantenner. Olika typer av byggsätt och kretsteknik har studerats för att utveckla digitala gruppantenner.