Mobile ad hoc networks - A project summary

Författare:

 • Dyberg Karin
 • Grönkvist Jimmi
 • Persson Katarina
 • Sköld Mattias

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0705--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • radio
 • nät
 • mobil
 • flerhopp
 • ad hoc
 • tjänstekvalitet
 • MAC
 • rouling
 • TCP/IP
 • network
 • mobile
 • multi hop
 • QoS

Sammanfattning

En viktig komponent i försvarets framtida kommunikationsarkitektur är ett mobilt taktiskt radionät som är oberoende av fast infrastruktur. Ett sådant radionät som vi kallar mobilt ad hoc-nät måste klara olika typer av tjänster och också fungera under olika typer av taktiska förhållanden. Ett av nyckelproblemen är att under svåra taktiska förhållanden tillhandahålla kommunikation med bibehållen hög tjänstekvalitet. Frågor kring tjänstekvalitet berör alla nätverkslager. Trådlös kommunikation innebär att bandbredden är begränsad, vilket i sin tur innebär att vi behöver kunna kontrollera tjänstekvaliteten på de olika nätverkslagren och kunna adaptera protokollen efter situationen. Denna rapport sammanfattar det tvååriga projektet mobila ad hoc-nät. Projektet har inriktats mot frågor rörande tjänstekvalitet i ad hoc-nät och på protokollagren MAC, Routing och TCP/IP.